luni, 20 martie 2017

Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru studenti, sesiunea martie 2017

INFORMAŢIE SUPLIMENTARÃ
PRIVIND CONCURSUL DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+ PENTRU STUDENŢI ORGANIZAT ÎN PERIOADA
MARTIE  2017

Întrucat Comisia de selecţie pentru mobilitãţi Erasmus+ de studiu şi plasament pentru studenţi se va întruni luni, 27 martie 2017, Biroul Erasmus+ prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de candidaturã pânã vineri, 24 martie 2017, la ora 12.
Vã rog sã verificaţi dosarul înainte de a-l depune şi sã prezentaţi doar dosare complete.
Biroul Erasmus+ poate sã primeascã numai dosare care îndeplinesc cerinţele din anunţul privind selecţia pentru mobilitati Erasmus+ de studiu şi plasament pentru studenţi publicat in 7 martie 2017. http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti/cum_aplic/

ORARUL DE PRIMIRE A DOSARELOR DE CANDIDATURÃ:
MARŢI, INTRE ORELE 12 si 14:30
MIERCURI, INTRE ORELE 14 si 19
JOI, INTRE ORELE 10 si 12
VINERI, INTRE ORELE 11 si 12:30.

CONTACT:
Biroul Erasmus+
(Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI)
STR. MATEI CORVIN NR. 6 (CASA MATEI CORVIN, SALA 15)
TEL: 0264-591477;
e-mail: relations@uad.ro; http://ieneid.blogspot.com